PROFILE

PROFILE
本名
G-Smart Việt Nam
現住所
ベトナム 
出身地
ベトナム 
自己紹介
Thiết bị nhà cửa thông minh G-Smart là nơi chuyên cung cấp thông tin, sản phẩm thông minh trong nhà. Những thiết bị gắn liền với cuộc sống hiện đại thời 4.0.